Fotokopi Makinesinin Çalışma Mekanizması

Fotokopi Makinelerinin muhtelif tipleri bulunur.Eskiden yeniye doğru boyutları küçülürken becerileri artmış kullanımı kolaylaşmıştır.Bugün fotokopi makineleri renkli ve kara ak olmak üzere 2 gurupta incelenmektedir.Bizde bu makineleri renkli ve siyah- ak olmak üzere 2 biçimde inceleyeceğiz.

A.Renkli
Bu tür fotokopi makineleri 1995 yılından sonraları kullanılmaya başlanmıştır.Çalışması daha epey dijital olup görünüm bi şekilde daha basittir.Çünkü asıl işi elektronik devreler yapmaktadır.

1-) Orijinalin Taranması
Orijinalin taranması eski tiplerde elde gezdirilen 1 okuyucu, yepyeni tiplerde ise makinenin içine monte edilmiş 1 okuyucu yardımı birlikte yapılır.

Eski tiplerde elle dolaştırılan marketlerdeki barkod okuyucusuna eşdeğer 1 cihaz bulunur.Bu cihaz kopyalanacak doküman üzerinde dolaştırılarak makineye bilgi aktarımı yapılmaktadır.

Yeni modellerde ise 1 orijinalin konulduğu camın altında devinim eden 1 okuyucu lamba bulunur.Taranacak orijinal cama konur ve kapak kapatılır.Bundan sonraları camın altındaki mekanizma çalışarak kağıdı tarar.

2-) Görüntünün Veriye Dönüştürülmesi
Görüntü gözle görülemeyecek kadar ufak pixel denilen parçalara bölünür.bütün 1 parçadaki renk veritabanındaki kodlarla karşılaştırılarak bütün pixele 1 ascii betik atanır.Bu ascii betikler ikilik sistemdeki sekiz basamaklı sayılardan oluşmaktadır.mesela al 11001100 iken kırmızının 1 açık tonu 11001101 şeklinde 1 koda dönüştürülür.

3-) Verilerin Aktarılması
Görüntü ascii kodlara dönüştürüldükten sonraları bunu basım birimine iletmek gerekmektedir.Okuma birimi birlikte basım birimi arasında bilgi kabloları mekan almaktadır.Bu bilgi kablolarından bilgi aktarılırken betik içindeki bir değerleri bir V,0 değerleri ise 0 V değerini alır.mesela al rengi iletilirken bir, -1,0,0,-1,-1,0,0 V akımları sırayla bilgi kablosundan geçer. Bu akımların tamamı DC yani doğru akımdır.Çünkü alternatif akım olsaydı statik 1 bir ya da 0 değeri elde edilemez eldeki asıl imaj birlikte alakası olmayan 1 imaj elde edilirdir.

4-)Verinin Kağıda Basımı
Bu veriler basım ünitesine aktarıldıktan sonraları yine hummalı 1 uğraş başlar.Basım ünitesinin en kritik elemanı olan kartuşta 3 tür renk vardır.Bunlar ana renkler olan al,sarı ve mavidir.0 ve bir in sekizli permütasyonu olan 256 renk bu 3 rengin belirli oranlarda karışması birlikte elde edilmektedir.bilgi alındıktan sonraları ascii kodun karşılığına gelen karışım hazırlanmaya başlar.Kartuş bütün piksel için 1 gel-git olmak üzere 3 defa gel-git yapar.bütün hareketinde mavi,al ya da sarı rengini basmaktadır.Kağıdın dikey yöndeki hareketi okuyucuya bağlantılı motorun hareketi birlikte sağlanır.

5-)Basım Bitti

Basım bittikten sonraları kağıdın koruması gerekir.Bunun için kimi makinelerde sıcak hava veren 1 fan bulunurken kimi makinelerde beklemek gerekir.

Lazerli ve Renkli Fotokopi Makineleri

Bu tür makinelerde tarama ve meri aktarımı kısmı eşdeğer olup yalnızca basım şekli değişliktir.Basım kağıda yakılarak yapılmaktadır.Bu yüzden son aşama nitelikli ve hızlıdır.

B.Siyah-Beyaz
Fotokopi makinesinin çalışma sistemini şemaya göre tanımlayacak olursak,

Makine şaryo üniteleri denilen optik ünite,toner ve devolepperın bulunduğu tank ünitesi,yazının çıkmasını sağlayan dram ünitesi ve çıkan yazının kalıcı olması için bulunan fırın ünitesinden oluşur.

1-)İşlem Başlıyor

Makinenin şaryo ünitesi üzerinde bulunan cama fotokopisi çekilecek orijinali koyarız.Optik ünite ayarları yapılır.Bu optik ünite ikişerli 2 gurup olmak üzere dört ayna ve 1 ince kenarlı mercekten oluşur.Bu mercek hareketlidir ve hareketi sayesinde görüntünün büyültülmesi ya da küçültülmesi sağlanır.Orijinal cama konduktan ve boyut ayarları yapıldıktan sonraları çekim tuşuna basılır.

2-) Makine işlemi Algılıyor
Çekim tuşu ana karta,ana kart ise optik ünite kartına komut verir.İlk önce okuyucu lamba yanar ve kağıdı okumaya başlar.Lambanın kağıda vurduğu ışık aynalar yardımı birlikte merceğe,mercekten de aşağı yansır.

3-) Bundan sonra imaj Makinenin İçinde
Bu arada ana kart tank ünitesine komut verir ve toner birlikte developper karışmaya başlar.Tank ünitesinde bulunan manyetik merdane sayesinde manyetik alan oluşur.Aşağıya yansıtılan biçim krona vasıtası birlikte dram a geçer.Dramda meydana gelen + ve yükler sayesinde tonerdan karbonun dram üzerinde elverişli biçimde yerleşmesi sağlanır.Bu aşamadan sonraları ana kart kaset ünitesine komut vererek kağıdın dramın altına gelmesi sağlanır.

4-) İmaj Kağıtta Cehennem Sıcağına Gidiyor

Bu işlemden sonraları dramın altında bulunan krona vasıtası birlikte makale kağıda çıkar.Kağıt yoluna sürek ederek fırın bölümüne gelir.Fırın ünitesi kağıdı 169 oC de pişirilerek yazının kalıcı olması sağlanır.

5-) Operasyon Sona Erdi
Tüm bu işlemlerin sonunda fotokopi çekilmiş olur. bundan sonra Alimizde Çıktımız 1 zafere imza atmış olduk.

(Kaynak: http://www.frmtr.com/bilim-ve-teknoloji/2659788-fotokopi-makinesinin-calisma-mekanizmasi.html adresinden alınmıştır.)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !